Adam and Eve

Title: Adam and Eve
Name Surname: Vaizgantas Cerniauskas
Medium:
Creation date: 2000
Dimensions: 210x170
Barter:
Price: Not specified
"LIETUVIŲ KALBA APRAŠYMAS" Tai stulbinantis menininko Kazio Morkūno ir aukščiausios kategorijos meistro Vaižganto Černiausko bendras darbas. Šis darbas yra iš trijų dalių surenkamas ir išrenkamas vitražas, pastatomas šiuolaikiniame interjere. Tai dviejų figūrų kompozicija, biblijinė“ Adomo ir Ievos“tema. Triptiko centre trečioji kompozicijos dalis-žalčio figūra,kurią lydi hebrajų ir lietuvių kalbomis įrašytas biblijinės ištraukos.Šio klasikinio vitažo ne tik religinė, bet ir amžinos jaunystes tema. Vyro ir moters harmonija, kuriems grąso žaltys rūsčiomis šv.Rašto citatomis. Kompozicijos piešinys moderniai klasikinis, būdingas daugeliui maestro Kazio Morkūno darbų. Profesorius Morkūnas yra žymiausias Lietuvoje Figūrinio žanrinio vitražo atstovas, turintis komponavimo schema,kurioje išsiskiria tik jam būdingas stilistinis mąstymas su grakščiomis formomis. Šis triptikas-tai ypatingo sudėtingumo trys konstrukciniai rėmai, susidedantys iš dviejų dalių. 1 pastatoma ant grindu, ir 2 vertikali į kurią žalvarinių varštukų pagalba susimontuoja šeši šios kompozicijos vitražo blokeliai. Iš viso aštoniolika vitražo blokelių-į tris pastatomus rėmus po šešis blokelius. Konstrukcija ant tiek paprasta ir unikali, kad greitai susimontuoja ir taip pat išsimontuoja. Vitražo blokeliai minkštai supakuojami į specialias medines, dėžutes, kurios gali saugiai keliauti, bet kokiu transportu į bet kurią pasaulio šalį. "ENGLISH LANGUAGE" This work is in three parts collected and selected stained glass, placed in a modern interior. It is a two–figured composition on biblical "Adam and Eve theme. In the center of the composition there is the third part of the composition – a snake-figure, accompanied by the Hebrew and Lithuanian languages. This classical biblical stained glass is not only religious but also expresses the eternal youth theme. The man and woman's harmony, which is threatened by the grass-snake and severe biblical quotes. .The picture of the composition is modern - classic , typical for the maestro Kazys Morkunas works. Professor Morkunas is the most prominent representative of the genres of stained glass with a composition scheme, which is only distinguished by its characteristic stylistic thinking of the flowing forms. This triptych of extraordinary complexity of the structural frame consists of two parts. 1 placed on the floor, and 2 the vertical where 6 brass bolts assemble six blocks of stained glasses of this composition. Totally eighteen stained glass tiles, floor frames in three of six blocks. The construction on both is simple and unique, can be easily and quickly assembled and also taken apart. The soft blocks of the stained glass are packed in special wooden boxes that can safely transported in any vehicle in any country of the world. A three-dimensional standing stained glass - "Adam and Eve." Stained Glass height - 210cm. width of 170cm. Designed and manufactured in 2000 in Vilnius.. The author: Professor Kazys Morkunas. Technical performer: a stained glass artist of the highest category: Vaizgantas Cerniauskas.